Regeringens proposition 1979/80:1 om socialtjänsten Google Scholar Regeringens Proposition 2000a/01:80, Ny socialtjänstlag Google Scholar Regeringens Proposition 2000b/01:149, Avgifter inom äldre- och händikappomsorg Google Scholar

6319

1 Regeringens proposition 1979/80: 44 om ändring i lagen (1968: 576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar; 

m.; beslulad den 28 februari 1980. Regeringen föreslår riksdagen alt antaga de förslag som har upplagils i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. Prop. 1979/80:17. Regeringens proposition.

Regeringens proposition 1979 80 1

  1. Rymdraket barn pyssel
  2. Nya bostadsrätter habo
  3. Lennart palm
  4. Biltillverkare angelholm
  5. Kina borgholm
  6. Semiotik design
  7. Tranås torget
  8. Peter dahlgren media and political engagement
  9. Sortimentet i butikken

Regeringen frireshtr riksdagen all antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av rcgeringsprntokoll ovanniimnda dag. Pil regeringens viignar THORB.IÖRN ri\LLDIN Bet. 1979/80:LU19 med anledning av regeringens proposition 1979/80:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 såvitt gäller förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837). krav och aktivt påverka klienten (jfr prop. 1979/80:1 Del A s. 211).

Prop. 1979/80: 1 14 43 olika sätt. Samtidigt som regeringen tillkallade reklamationsutredningen uppdrogs åt konsu mentverket att branschvis gå igenom materialet hos Allmänna rekla— mationsnämnden bl.

Prop. 1979/80:17. Regeringens proposition. 1979/80:17. om ordningshållning vid offentliga tillsfällningar m. m. beslutad den 6 september 1979. Regeringen föreslår riksdagen au antaga de förslag som har upplagils i bifogade utdrag av regeringsprolokoll ovannämnda dag.

1979/80:1. Regeringens proposition 1979/80:1 om socialtjänsten;.

Regeringens proposition 1979 80 1

Bet. 1979/80:LU19 med anledning av regeringens proposition 1979/80:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 såvitt gäller förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837). Läs och ladda ner utskottsbetänkandet. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Bok Regeringens proposition 1979/80: 106 Prop. 1979/80: 106 om Stockholms intcrnationdla fredsforskningsinstituts (SI l'RI) orga­ nisation och verksa111hetsformer. 111.

en treårig från förfallodagen och en tioårig från tillkomsten. föreslogs en särskild bestämmelse för villkorade fordringar o.d. Enligt den bestämmel- sen skulle en fordran som var beroende av att en viss omständighet inträffade inte anses ha kommit till förrän detta skedde. Prop.
Hattmakare göteborg

m.; beslutad den I.~ mars 1980. Regeringen frireshtr riksdagen all antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av rcgeringsprntokoll ovanniimnda dag.

1979/80: 1 14 43 olika sätt. Samtidigt som regeringen tillkallade reklamationsutredningen uppdrogs åt konsu mentverket att branschvis gå igenom materialet hos Allmänna rekla— mationsnämnden bl. a. för att ange åtgärder för att minska reklamationsor- sakerna.
Arbetstillstånd byta arbetsgivare

Regeringens proposition 1979 80 1 amb tingsryd
bvc bollnas
bengt brülde lev hela livet
spotify nereye bağlı
lena emilsson göteborg

1 Regeringens proposition 1979/80: 44 om ändring i lagen (1968: 576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar; 

P[1 regeringens viignar THORBJÖRN FÄLLDIN HÅKAN WINBERG Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i brottsbalkens bestämmelse om spio­ neri. Prop. 1979/80: 119 40 l l975 års promemoria. som ju byggde på dubbla preskriptionstider.


Vårdcentralen rödeby
link medicine

Prop. 1979/80:178. Regeringens proposition. 1979/80:178. om fortsatt körkortsreform; beslutad den 24 april 1980. Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagils i bifogade utdrag av regeringsproiokoll ovannämnda dag för den åtgärd eller det ändamål som framgår av föredragandens hemställan. På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

Prop. 2000/01:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny socialtjänstlag.