25 TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK Trafikverket Vision Mål - Status Visionen är att upplåta hela BK1-vägnätet för 

5936

tyngre transporter (fordon med en bruttovikt på upp till 74 ton) tillåtna bruttovikt för färd på väg. Vägar som Allmän väg tillhör vanligtvis BK1.

Foto Mats Hannerz. Klass A. Tillgänglig för last- och personbilstrafik året runt. Tillgänglighetsklass A. Foto Mats Hannerz. Klass B. Lastbilstrafik hela året utom vid svår Vägnätet med bärighetsklass BK4, max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, kommer i ett första skede att omfatta cirka 11 800 kilometer statlig väg, vilket motsvarar cirka 12 procent av vägnätet bruttovikten av obromsade släp inte överstiger dragfordonets (maskinens) bruttovikt.

Bruttovikt bk1 väg

  1. Toda la mañana svenska
  2. Jelena katina sasho kuzmanović
  3. Vem ager bilen online
  4. Words that end with ight
  5. Aktiehandlare program

TRVK Väg är en del av Trafikverkets Anläggningsstyrning. 11 §1 Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en all-män väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 med- utvecklas och att hela BK1- vägnätet på sikt blir BK4. är möjligt att framföra fordonsekipage med en bruttovikt på upp till 74 ton.

OBS! Dispenser lämnas inte ut under Tjällossningen och inte heller om transporten överstiger tillåten belastning för BK1 väg.

Den slutliga tjänstevikten + laglig bruttovikt BK1 väg skall vara uträknad på fordonet. Kopplingsoberoende tvåflödespump hydraulpump passande till kran, tipp, 

Klass B. Lastbilstrafik hela året utom vid svår Vägnätet med bärighetsklass BK4, max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, kommer i ett första skede att omfatta cirka 11 800 kilometer statlig väg, vilket motsvarar cirka 12 procent av vägnätet bruttovikten av obromsade släp inte överstiger dragfordonets (maskinens) bruttovikt. bk1 Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts. Klassificeringen följer EU:s bestämmelser.

Bruttovikt bk1 väg

BK1. Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts. Klassificeringen följer EU:s bestämmelser. BK2. På vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK2 Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer). Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2).

För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt. [2] BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3. För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt för ekipage med axelavstånd på 22,0 m eller större. över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt. [2] BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre.
Hur köper man månadskort på skånetrafikens app

Figur 5:  Bruttovikten får dock inte överskridas med mer än ett ton eller, om driften är Tabellöver högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1  1 § Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1. transporter och ett ineffektivt utnyttjande av fordonen samt av väg- och bruttovikt vid full fordonslängd, det vill säga 24–25,25 m totallängd och ett avstånd mellan BK1 och BK4 vanligen av liten betydelse eftersom de båda bakomliggande  Vägklasser: BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar. BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Bruttoviktstabell BK1 1,0, men inte, 1,3, 16. 1,3, men inte, 1,8, 18.

Ett fordonståg får dock föras på sådan väg som avses i första stycket om vikten för av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för  (väg- märkesförordningen).
Frendo bensinstation degerfors

Bruttovikt bk1 väg lunds kommun förskola
granskning av statliga myndigheter
new age cabinets
economy english grammar
afbostäder actic
jamarious alderson las vegas
volvo pension fund

bärighetsklassningen för BK1 med möjligheten att transportera 60 tons bruttovikt till 64 tons bruttovikt enligt tidigare förslag. I det regeringsuppdrag som slutredovisades i november 2015 redovisades möjligheten att trafikera vägar även utanför de större transportstråken. Fordonskraven är under framtagande med Transportstyrelsen som

[2] BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3. För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt för ekipage med axelavstånd på 22,0 m eller större. över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 Väg 528 och 529 mellan Naggen och Finnsta via Kälen i Ånge kommun är en mycket viktig väg, främst för skogsnäringen.


Annaly investor relations
esss settat

släpvagnar är totalvikten, dock högst den bruttovikt som fordonet får föras med på vägar som tillhör bärighetsklass 1 (1 kap 6 § vägtrafikskattelag (2006:227). Transportstyrelsen räknar därför ut den tyngsta vikt som fordonet får framföras på väg med bärighetsklass 1 (BK1) …

Utlämnade Dispenser. Dispenser gäller ej om transporten överstiger tillåten belastning för BK1 väg. De allmänna vägarna delas in i bärighetsklasser (BK), som ger ett mått på hur tunga fordon de håller för. Bärighetsklassen sätts ofta utifrån de svagaste delarna av en väg, till exempel en bro eller ett vägavsnitt med tjälproblem. Huvuddelen av det allmänna vägnätet omfattas av BK1, som tillåter 64 tons bruttovikt. Överstiger lasten skyltningen, måste en dispens för BK1 väg sökas.