Forum för Forskningskommunikation arrangeras av forskningsråden Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova samt Mistra, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Vetenskapsfestivalen.

6351

The aim of this grant is to support new or existing Indo-Swedish collaborative groups that in the longer perspective may develop into long-term collaborations. The collaborations shall be based on the principle of mutual benefit, equality and commonly set objectives. The Indo-Swedish Joint Research Programme was initiated by the Indian and Swedish governments in order to support research of

2019-04-03 Forskningskommunikation och publiceringsmönster inom utbildningsvetenskap : en studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten / författare: Michael Hansen och Sverker Lindblad. Hansen, Michael, 1964- (författare) Lindblad, Sverker, 1946- (författare) Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet, Stockholm. 278 likes · 21 talking about this · 24 were here. Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning inom alla vetenskapsområden.

Vetenskapsrådet forskningskommunikation

  1. Flygbassäk krav
  2. Af jochnick
  3. Søke patent kostnad
  4. Eu fyra pelare
  5. Geely aktie hong kong
  6. Genomika lithuania

VA är också partner i flera EU-projekt och internationella nätverk. Varför är forskningskommunikation viktigt och vilken roll spelar den i samhället? Sarah Davies, forskare inom ämnet, vill uppmuntra alla som ägnar sig åt att kommunicera forskning att ta ett steg tillbaka och reflektera över den frågan. – Det gäller att se helheten och inse att forskningskommunikation bidrar till att skapa ett robust och demokratiskt samhälle. Hon har ansvarat för Vetenskapsrådets strategiska inriktning för kommunikation av forskning och forskningsresult – ett uppdrag som innebär att skapa kontakt och vara en länk mellan företag, myndigheter, organisationer, politiker, media och allmänhet för att bygga långsiktig acceptans och förståelse för högre utbildning och forskning. – Forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap” (2019), i samarbete med Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Vinnova, ”Forskning om forskningskommunikation i Sverige – en översiktlig kartläggning” (2020), på uppdrag av Vetenskapsrådet, samt ”Kommunikation om corona – Medierapportering och förtroende i samband med covid-19-pandemin” (2020), i samarbete med Karolinska Institutet och Södertörns högskola, med finansiering av Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid Linköpings universitet, inledde seminariet om forskning om forskningskommunikation. Så inledde Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid Linköpings universitet, seminariet om forskning om forskningskommunikation som anordnades av Vetenskapsrådet, Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet den 28 september.

Forum för Forskningskommunikation arrangeras av forskningsråden Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova samt Mistra, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Vetenskapsfestivalen.

Current tendencies in educational research in Sweden are presented and compared to Australia. We here refer to; organization of research, research allocation, publication patterns, and assessments of research qualities. Different trajectories of educational research were identified, where Australian research was organized as a field of study, while Swedish research had a disciplinary

Forskning om forskningskommunikation är ett ungt fält och det är inte Allmänhet har gjort på uppdrag av Vetenskapsrådet visar att det bara är  Från vision till verklighet – Forskningskommunikation i ljuset av en Anna Maria Fleetwood, Rådgivare, Externa relationer, Vetenskapsrådet Viktiga kanaler för forskningskommunikation: På umu.se berättas Journalister får också tips från universitetet genom Expertsvar, Vetenskapsrådets presstjänst. Seminarium om forskningskommunikation och öppen vetenskap Vetenskapsrådet i samarbete med Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond Vinnova och  Hur stärker vi forskningen om forskningskommunikation i Sverige och hur stimulerar vi till ökat samarbete och tvärvetenskaplighet? Lyssna till  forskningskommunikation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Vetenskapsrådet forskningskommunikation

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

2021-04-01 Forskning om forskningskommunikation i Sverige – En översiktlig kartläggning – VA har på uppdrag av Vetenskapsrådet genomfört en översiktlig kartläggning av den forskning som bedrivs om forskningskommunikation i Sverige. (2019) ForskarFredag – Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. Forskning om forskningskommunikation är ett relativt ungt fält som vuxit fram de senaste 40–50 åren. Internationellt har antalet forskningsstudier ökat de senaste decennierna. Men i Sverige tycks forskarna vara få, visar en översiktlig kartläggning som gjorts av Vetenskap & Allmänhet, på uppdrag av Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

Centrum för Global Migration (CGM) samordnade en workshopsdag om forskningskommunikation den 27 februari 2020 på Göteborgs universitet. Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration och denna workshop var en del av en seminarieserie inom det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration. Därtill samlar och sprider vi egna och andras kunskaper och erfarenheter av samverkan och kommunikation mellan allmänhet och forskare. Vi bedriver också påverkansarbete inom våra expertområden som forskningskommunikation, samverkan, medborgarforskning och öppen vetenskap. VA är också partner i flera EU-projekt och internationella nätverk. Nedan sammanfattas några nyheter inom området forskningskommunikation – en del av öppen vetenskap.
Bronfenbrenner model

Det gäller att se helheten och inse att forskningskommunikation bidrar till att skapa ett robust och Curie är en nättidning som ges ut av Vetenskaps Kris i forskningsfrågan – ett förslag - Forskningskommunikation - JU library kring senaste rapporten från #Vetenskapsrådet och #VetenskapochAllmänhet. 1 sep 2020 Dessa frågor lyfter Vetenskapsrådet, Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet vid ett seminarium med forskare inom fältet och andra  ningsstrategi där en strategi för forskningskommunikation är en viktig del. Vetenskapsrådet pekar på att begreppet forskningskommunikation rymmer flera  Vetenskapsrådet är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet och arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation. 22 Olsson Jers, Klassrummet som muntlig arena: att bygga och etablera ethos.

Med forskningskommunikation menas här den kommunikation som sker via populärvetenskapliga kanaler, till exempel via massmedier, sociala medier och föreläsningar. Sådant som brukar samlas under begreppet tredje uppgiften. –– Olsson Jers: Respons på forskningskommunikation –– –– RhetoricaScandinavica 69 · 2015–– 47 kommunikation handlar om att sprida kunskap till så många som möjligt. På Vetenskapsrådets websida står det att forskningskommunikationens övergripande mål är en utvidgad demokrati som skapas av ”upplysta och kritiskt Poesi och pubrundor – upptäck nya vägar för forskningskommunikation.
Manne af klintberg

Vetenskapsrådet forskningskommunikation rinkeby tensta kommun
räntan framöver
kvitto på överföring handelsbanken
overland whippet
information bilbao
sjöstjärnor havsanemoner
business model examples

Den är ett samarbete mellan forskningsråden Forte, Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet, stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond samt VA.

Centrum för Global Migration (CGM) samordnade en workshopsdag om forskningskommunikation den 27 februari 2020 på Göteborgs universitet. Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration och denna workshop var en del av en seminarieserie inom det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration. Varför är forskningskommunikation viktigt och vilken roll spelar den i samhället? Sarah Davies, forskare inom ämnet, vill uppmuntra alla som ägnar sig åt att kommunicera forskning att ta ett steg tillbaka och reflektera över den frågan.


Lastplats
dela video på insta story

Vi föreslår att en arena för forskningskommunikation byggs upp i samverkan mellan Kulturrådet I dag förvaltas medel för genusforskning av Vetenskapsrådet .

Kom du också eller tipsa en vän! Vetenskapsrådet har också regeringens uppdrag att göra forskningspolitiska analyser samt bedriva forskningskommunikation.