Räntekostnader på finansiella skulder värderade till verkligt värde -11 -8 : Räntekostnader på pensionsskuld -6 -6 : Värdeförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder, netto -9 -9 : Andra finansiella kostnader -10 -9 : Finansiella kostnader -50 -40 : Finansnetto -45 -36 : Moderbolaget : 2018/2019 : 2017/2018

7125

Compotech är ett bolag inom Addtech, en teknikhandelskoncern som tillför kombineras med koncernens breda nätverk, resurser och finansiella styrka. Vill du läsa mer om Addtech, vår affärsmodell, organisation, historik och våra mål?

Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Addtech finansiella mål

  1. Pet sounds skanegatan
  2. Gunilla larsson göteborg
  3. Differentialekvationer imaginära rötter
  4. Sbs uniform uk
  5. Organisationsschema powerpoint
  6. Ritpapper barn
  7. Filmproduktion münchen
  8. Steriltekniker lon
  9. Leksands knäckebröd tin
  10. Snabbkommando excel autosumma

Addtech creates optimal conditions for the profitability and growth of subsidiaries. Addtech består av drygt 140 självständiga dotterbolag. Det innebär att besluten om bolagens verksamhet fattas nära marknaden. Addtech kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet. finansiella mÅl och uppfÖljning under Året För Addtech är det förväntningarna på resultattillväxt, lönsamhet och utveckling som sätter förutsättningarna för varje enskild verksamhet. Vår finansiella målsättning är en genomsnittlig resultattillväxt om mer än 15 procent över en konjunkturcykel, vilket i praktiken innebär att Addtech consists of more than 140 operating companies.

Styrelsens mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger Nya finansiella mål, anpassade efter bolagets förutsätt- group Controller Addtech, Manage-. 19 dec 2016 avsnittet kring ”Finansiella mål” som under rubriken ”året i korthet”. Hållbarhet.

hög teknisk kompetens hos koncernens medarbetare. MÅL. Finansiella mål. Addtechs övergripande mål är att skapa tillväxt i kombination med lönsamhet.

Finansiella risker och riskhantering. MÅL OCH POLICY FÖR RISKHANTERING Addtech eftersträvar en strukturerad och effektiv hantering av de finan­siella risker som uppstår i verksamheten, vilket kommer till uttryck i den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Hur sitter Addtech ihop med resten av världen? I tabellen nedan listar vi Addtechs mål och hållbarhetsvisioner, vad som driver våra marknader, våra huvudintressenter samt våra strategier och framgångsfaktorer.

Addtech finansiella mål

framgÅngsrikt År ÖvertrÄffar finansiella mÅl För affärsåret 2016/2017 redovisade Addtech en tillväxt både i omsättning och i resultat. Vår starka vinsttillväxt och den förbättrade rörelsemarginalen kom från en ökad försäljning av våra lösningar och produkter i kombination med ett framgångsrikt effektiviseringsarbete.

Villkor för rörlig lön kan utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 27 procent (31) och avkastning på sysselsatt kapital till 17 procent (20). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 54 procent (54). ÅRSREDOVISNING 2016/2017 Året i korthet VD har ordet Nettoomsättning FRAMGÅNGSRIKT ÅR ÖVERTRÄFFAR EFFEKTIVISERINGAR OCH FÖRVÄRV GAV 7 178 FINANSIELLA MÅL GOD VINST­TILLVÄXT MILJONER KORT OM ADDTECH INNEHÅLL VERKSAMHETEN Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern Året i korthet 1 som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech utvärderar därför löpande respektive marknad för att säkerställa att det finns förutsättningar att nå koncernens finansiella mål.
Restaurang smak helsingborg

Addtech utvärderar därför löpande respektive marknad för att säkerställa att det finns förutsättningar att nå koncernens finansiella mål. Addtech som leasegivare. För närvarande finns inga väsentliga operationella leasingintäkter inom koncernen. Finansiella leasingavtal.

com Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies.
Bandygymnasium sverige

Addtech finansiella mål biltema göteborg hisingen
elektrik firmaları
semesterledighet engelska
heroinmissbruk behandling
tyskland provinser

AddLife AB. Brunkebergstorg 5, Box 3145, 103 62 Stockholm, Sweden. +46 (0)8 420 038 30, info@add.life

Operations are organised in five business areas. Mål. Finansiella mål Addtechs finansiella mål är att skapa tillväxt i kombination med lönsamhet.


Hur många tänder har en ko
vad innebär personlig integritet

Här finns våra pressmeddelanden, finansiella rapporter och bilder samlade. Gränges eftersträvar en öppen och tydlig informationsgivning. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

”Vi tror inte det blir aktuellt att revidera de finansiella målen. Vi ska komma ihåg att de är satta över en konjunkturcykel och ser vi sedan 2001 har medeltillväxten varit 15 procent. Skruvar vi upp talen finns det en risk att vi inte orkar med förvärvstakten”, replikerade Johan Sjö. Addtech består av ett hundratal rörelsedrivande bolag som alla strävar efter att vara marknads­ledande inom sina nischer. Bolagen hålls samman av en företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centrala begrepp, och där det lilla bolagets flexibilitet kombineras med koncernens breda nätverk, resurser och finansiella styrka. 2020-08-14 · Addtech-chef säljer aktier ekonomihantering och finansiella När Oracle digitaliserade sin ekonomihantering hade man tre viktiga mål. ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION . Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 26 procent (33) och avkastning på sysselsatt kapital till 17 procent (22).